ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 24-11-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Ενημέρωση-λήψη απόφασης για την απαγόρευση εγκατάστασης «Τσίρκο» που έχουν άγρια ζώα, στο δήμο Γρεβενών.
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων με την μέθοδο των φυσικών συστημάτων για τους οικισμούς Μυρσίνας, Φελλίου, Αμυγδαλεών και Αγ. Θεοδώρων Δήμου Γρεβενών».
3. Παράταση προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Φελλίου».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση αυλείου χώρου πέτρινου κτιρίου Δημοτικού Ωδείου».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών έτους 2004».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών κεντρικής πλατείας Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση σχολής αστυφυλάκων (αντικατάσταση παραθύρων)».
8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης δημοτικού αγροτικού δρόμου».
9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση για βελτίωση χάραξης οδού».
10. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Πράξης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση διαγραμμίσεων οδών (έτους 2009)».
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων (έτους 2009)».
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Δήμου Γρεβενών».
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Φελλίου».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων ΔΔ έτους 2008».
16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων εγκατάστασης υποσταθμών».
17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και βελτίωση οδών Δήμου Γρεβενών».
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Μεγ. Σειρηνίου».
19. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Αμυγδαλεών».
20. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού (5.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΕ Δ. Γρεβενών».
21. Κατανομή επιχορήγησης 44.932,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2009).
22. Επιχορήγηση  Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Παράρτημα Γρεβενών).
23. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
24. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση της εικόνας κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων».
25. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες 4ου - 7ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Γρεβενών».
26. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση στέγης στο 2ο και 6ο Νηπιαγωγείο».
27. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων-χώρων (έτους 2009)».
28. Έγκριση έκδοσης 2.0 Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας & Διαχειριστικής Επάρκειας.
29. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Γρεβενών».
30. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων Δ.Δ. Αμυγδαλεών.
31. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2010.
32. Καθορισμός θέσεων και περιοχών αμμοληψίας και καθορισμός τιμής μονάδος.
33. Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης και επιβολή τελών για το έτος 2010.
34. Επιβολή τελών διαφήμισης, για το έτος 2010.
35. Τέλη ελεγχόμενης Στάθμευσης.
36. Επιβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού.
37. Φόρος στους ηλεκτροδοτούμενους στεγασμένους και μη χώρους για το έτος 2010.
38. Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2010.
39. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του άρθ. 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου έτους 2010.
40. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2010 (άρθ. 7 του Π.Δ. 270/81).
41. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη της επιτροπής (άρθ. 186 Κ.Δ.Κ.) εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2010.
42. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από χρήση χώρου λαϊκής αγοράς.
43. Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού.
44. Ρύθμιση οφειλών.
45. Επί αίτησης Δημητριάδου Μαρίας του Γεωργίου για χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
46. Επί αίτησης Καλύβα Αθανασίου του Ευαγγέλου για χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
47. Επί αίτησης Χαντάβα Ευρυβιάδη του Νικολάου για χορήγηση άδειας πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
48. Έγκριση εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού καταστήματος Ελάτου.
49. Επέκταση του χρόνου της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού (9.900) τ.μ. από το αριθ. 509α τεμ. Αγρ/τος Μυρσίνης στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ.
50. «Κατασκευή υποδομών και λειτουργία του Χώρου Προσωρινής Αποθήκευσης Αδρανών Αποβλήτων Νομού Γρεβενών και αποκατάσταση ανενεργού δανειοθαλάμου αδρανών υλικών επί δημοτικής εκτάσεως στο Δήμο Γρεβενών».
51. Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά