ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21-2009

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση».

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 22-10-2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για ΑΜΕΑ Δήμου Γρεβενών (περίφραξη).
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Γρεβενών».
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία δήμου Γρεβενών.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης (12.841,65) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ (Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστάσιο δεξαμενή Αγ. Θεοδώρων)».
5. Αποδοχή χρηματοδότησης (30.614,54) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ (Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστάσιο λυμάτων Μυρσίνας)».
6. Αποδοχή χρηματοδότησης (31.897,36) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ (Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστάσιο - δεξαμενή Αμυγδαλεών)».
7. Αποδοχή χρηματοδότησης (38.544,70) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ (Επέκταση δικτύου ΔΕΗ αντλιοστάσιο λυμάτων Αμυγδαλεών)».
8. Αποδοχή χρηματοδότησης (86.929,33) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Ελευθέρου».
9. Αναμόρφωση του προυπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2009, ως προς τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες για αντιμετώπιση διαφόρων (προμήθειες, συντηρήσεις, αμοιβές κ.λ.π.).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ως προς ΣΑΤΑ για 62.700,00 €.
11. Κατανομή επιχορήγησης 44.932,50 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2009).
12. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και ψήφιση της πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών.
13. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ-Μ. ΣΕΙΡΗΝΙ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
14. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ-Μ. ΣΕΙΡΗΝΙ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓ. ΣΕΙΡΗΝΙ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
15. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ: ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ-Μ. ΣΕΙΡΗΝΙ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΔΙΑ) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
16. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες γηπέδου Ελευθέρου».
17. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κιγκλιδωμάτων (έτους 2009)».
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
19. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών για υλοποίηση της δράσης «Μελέτες έργων διαχείρισης απορριμμάτων Νομού Γρεβενών».
20. Καθορισμός ειδικοτήτων των ατόμων που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης.
21. Επί αίτησης Μ.Ο.Γ.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά