ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 10-09-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 15.961
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 1
51100 Γρεβενά
Πληροφ.: Ε. Ευαγγελόπουλος
Τηλέφ.: 24623-50888
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση».
Προς
1. Δήμαρχο Γρεβενών, Νούτσο Γεώργιο
2. Δημοτικούς συμβούλους
3. Προέδρους Τοπ. Διαμερισμάτων Ελάτου, Συνδένδρου & Φελλίου για συμμετοχή
4. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων
για ενημέρωση
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 14-09-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ.Δ. έτους 2008».
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».
3. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων έτους 2005».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αισθητικής αναβάθμισης στον ποταμό Γρεβενίτη».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση μεταλλικών κατασκευών (έτους 2009)».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδρορροών – χιονοφρακτών 1ου Γυμνασίου Δήμου Γρεβενών».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στέγης 1ου Γυμνασίου Γρεβενών».
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων έτους 2008».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση σήμανσης οδών (έτους 2009)».
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση φωτισμού πλατειών».
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευαστικές εργασίες δικτύων έτους 2008».
14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Γρεβενών».
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση φρεατίων και σχαρών (έτους 2009)».
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Δ.Δ. Ελευθέρου».
17. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2009)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του.
18. Παραλαβή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Γρεβενών» και έγκριση διοικητικής πράξης λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.
19. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 25.600,00 € από το Υπ.Εσ. (ΣΑΤΑ 2009) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Τροποποίηση του προϋπολογισμού, κατανομή και ψήφιση των επί μέρους πιστώσεων για την εκτέλεση σχετικών έργων.
20. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου 1912 και ψήφιση της πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών.
21. Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
22. Έγκριση Εισήγησης Γνωμοδοτικής Επιτροπής και Απόφαση Ανάθεσης με Διαπραγμάτευση στην Εταιρεία « Έρικσον Ελλάς Α.Ε.» του Έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Γρεβενών».
23. Σύμφωνη γνώμη επί της αριθμ. 49/09 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ), περί εγκρίσεως ισολογισμού Οικ. Έτους 2008.
24. Καθορισμός ειδικοτήτων των ατόμων που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα μερικής απασχόλησης.
25. Καθορισμός ειδικοτήτων για την απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
26. Απόδοση ποσοστού τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων χώρου λαϊκής αγοράς.
27. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο και ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών.
28. Επί αίτησης Ασλανίδη Ιάκωβου του Βασιλείου για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
29. Δωρεά παραχώρηση χρήσης δημοτικού Σχολείου Συνδένδρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Συνδένδρου.
30. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης Δ.Δ. Ελάτου.
31. Μονοδρόμηση τμήματος οδού 28ης Οκτωβρίου (απέναντι από το ΚΤΕΛ).
32. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Βασ. Χάτσιος
Κοινοποίηση
1. Βουλευτή του Νομού Γρεβενών, πρώην Υπουργό Ανάπτυξης, κο Φώλια Χρήστο.
2. Νομάρχη Νομού Γρεβενών, κο Δημοσθένη Κουπτσίδη.
3. Πρώην Νομάρχες Νομού Γρεβενών, κ.κ Αντώνιο Πέτσα και Δημήτριο Ρίγγο.
4. Πρώην Υφυπουργούς κ.κ. Ε. Τζιόλα, Ι. Κωνσταντινίδη.
5. Πρώην Βουλευτές ν. Γρεβενών, κ.κ. Κ. Ταταρίδη, Ν. Τζήρο και Α. Κρικέλη.
6. Πρώην Δημάρχους του Δήμου Γρεβενών, κ.κ. Σ. Βρέντζιο, Κ. Κοντογιάννη, Κ. Τσιαρσιώτη και Δ. Σιόβα.
7. Δ/ντή Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Γρεβενών, κα Δέσποινα Κατσουγιάννη.
8. Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Γρεβενών, κο Τόσκα Ανδρέα.
9. Πρόεδρο Τοπ. Συμβουλίου Νέων (Σκούφης Κων/νος, Αγ. Αχιλλείου 5 Γρεβενά).
10.Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων.
11.Επιμελητήριο Γρεβενών.
12.Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών.
13.Πρόεδρο Σωματείου Εστιατορίων, Καφετεριών & Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Γρεβενών.
14.Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ν. Γρεβενών.
15.Αστυνομικό Δ/ντή Ν. Γρεβενών.
16.M.M.E.
17.Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Γρεβενών.
18.Εσωτερική διανομή (όλα τα τμήματα και γραφεία του Δήμου).

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά