ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ


Την Πέμπτη 20-8-2009 παρουσιάστηκαν στο Δήμο Γρεβενών οι αλλαγές κατεύθυνσης κυκλοφορίας, μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις δρόμων στην πόλη των Γρεβενών.


Στην προσπάθεια επίλυσης ορισμένων προβλημάτων οδικής κυκλοφορίας, που διαπιστώθηκαν στην πόλη των Γρεβενών, ο Δήμος Γρεβενών βάση της κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Γρεβενών η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 227/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την αρίθμ. 372/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση κανονιστικής απόφασης που περιέχει διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06, αποφασίστηκαν οι εξής αλλαγές κατεύθυνσης κυκλοφορίας - μονοδρομήσεις:

Μονοδρομείται η οδός Αγίου Κοσμά από την συμβολή της με την Ανώνυμη 6 μεταξύ ΟΤ 78-79 έως τη διασταύρωση με την οδό Πίνδου, με κατεύθυνση προς την οδό Πίνδου.
Μονοδρομείται η οδός Ανώνυμη 6 μεταξύ ΟΤ 78-79 (μπροστά από το 2° Δημοτικό Σχολείο), με κατεύθυνση από την οδό Γ. Μπουσίου προς την Αγίου Κοσμά.
Μονοδρομείται η οδός Αγίου Κοσμά από το ύψος της συμβολής των οδών Αγίου Κοσμά και Φιλίππου (ΟΤ 71-86) έως τη διασταύρωση με την οδό Πίνδου, με κατεύθυνση προς την οδό Πίνδου.
Μονοδρομείται η οδός 13ης Οκτωβρίου από την οδό Κ. Ταλιαδούρη (γέφυρα ΚΤΕΛ) έως τη συμβολή με την οδό Ευαγγελιστρίας (κτίριο Λαδά), με κατεύθυνση προς την οδό Γ. Μπουσίου.
Αλλαγή κατεύθυνσης - μονοδρόμηση της οδού 13ης Οκτωβρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Κοσμά έως τη συμβολή με την Κ. Παλαιολόγου, με κατεύθυνση προς Κ. Παλαιολόγου (κάθοδος)
Αλλαγή κατεύθυνσης - μονοδρόμηση της οδού Βενιζέλου από τη συμβολή της με την οδό Κ. Παλαιολόγου έως τη συμβολή με την Αγίου Κοσμά, με κατεύθυνση προς Αγ. Κοσμά (άνοδος)
Μονοδρομείται η οδός Αρβανιτίδη από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Κοσμά έως τη συμβολή της με την οδό Φιλίππου, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλίππου (άνοδος)
Μονοδρομείται η οδός Φασούλα από τη συμβολή της με την οδό Θ. Ζιάκα έως τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου, με κατεύθυνση από την οδό Ο. Ζιάκα προς την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Πεζοδρομείται η οδός 13ης Οκτωβρίου από την συμβολής της με την οδό Γ. Μπουσίου έως Κ. Παλαιολόγου.
Ο Δήμος προέβηκε στην κατάλληλη σήμανση των οδών και οι παραπάνω αλλαγές κατεύθυνσης κυκλοφορίας -μονοδρομήσεις - πεζοδρομήσεις θα ισχύσουν από την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009. 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά