ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ


Νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 3 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 2 Ιανουαρίου 2010 ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Γρεβενών κ. Γιώργο Νούτσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

α)- Δέσποινα Ασλανίδου του Γεωργίου , β)- Κωνσταντίνο Σιούμπουρα του Γεωργίου , γ)- Σπύρο Μπασνά του Δημητρίου και δ)- Οδυσσέα Βλάχο του Γεωργίου.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης στους αντιδημάρχους Γρεβενών αναθέτονται οι εξής αρμοδιότητες:

«1.- Στην κ. Δέσποινα Ασλανίδου αναθέτουμε την εποπτεία των διοικητικών υπηρεσιών την εποπτεία της ταμειακής υπηρεσίας , την παρακολούθηση των εσόδων, την εποπτεία των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων, εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας, την πορεία της ελεγχόμενης στάθμευσης και των θεμάτων που αφορούν στο κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό, την παρακολούθηση της πορείας των λειτουργικών αναγκών των σχολείων , των θεμάτων κοινωνικής μέριμνας, την εποπτεία των διαφόρων οικονομικών προγραμμάτων του δήμου και τη χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και κάθε συναφές με τα καταστήματα ήτοι την επιβολή διοικητικών μέτρων όπως προσωρινή και οριστική αφαίρεση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω, για την υπογραφή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τη χορήγηση των κανονικών αδειών στο προσωπικό.

2.- Στον κ. Κωνσταντίνο Σιούμπουρα , αναθέτουμε την εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος (αποκομιδή, χωματερές) , την εποπτεία των σφαγείων, την εποπτεία του γραφείου κίνησης (αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμός), την εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων , την εποπτεία παρακολούθηση των θεμάτων αθλητισμού, σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους και το πρόγραμμα ανακύκλωσης.

3.- Στον κ. Σπύρο Μπασνά, αναθέτουμε την παρακολούθηση όλων των έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορούν στην πόλη των Γρεβενών και στα Δημοτικά Διαμερίσματα, την παρακολούθηση της πορείας των μελετών των τεχνικών έργων, την παρακολούθηση των έργων ηλεκτροφωτισμού, την εποπτεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος, την εποπτεία πολεοδομικών θεμάτων, την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των αναμεταδοτών, την παρακολούθηση των θεμάτων προγραμματισμού και οικονομικών προγραμμάτων της τεχνικής υπηρεσίας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των θεμάτων που αφορούν στην πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλεως.

4.- Στον κ. Οδυσσέα Βλάχο αναθέτουμε τον συντονισμό όλων των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου, την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν σε αυτά, καθώς και τις δενδροφυτεύσεις και τον καλλωπισμό όλων των χώρων του Δήμου ( Υπηρεσία Πρασίνου).-.

Ο Δήμαρχος θα εποπτεύει όσα θέματα δεν αναφέρονται ότι ανατίθενται στους Αντιδημάρχους.

Όλοι οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι θα μεριμνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και θα υπογράφουν τα έγγραφα που θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες που εποπτεύουν πλην των ενταλμάτων πληρωμής που θα υπογράφονται από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από την Αντιδήμαρχο κ. Δέσποινα Ασλανίδου.

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η ισχύουσα νομοθεσία».

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά