Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση».

Προς
1. Δήμαρχο Γρεβενών, Νούτσο Γεώργιο
2. Δημοτικούς συμβούλους
3. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων
για ενημέρωση
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου) την 19-11-2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 
σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση περίφραξη 4ου-7ου Δημοτικού σχολείου Γρεβενών».
2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση οδών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2007 δήμου Γρεβενών
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση στέγης 2ου-6ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών».
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών και εξοπλισμός αίθουσας τέχνης πνευματικού κέντρου».
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης δήμου Γρεβενών Αγ. Θεοδώρων».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών».
7. Αποδοχή χρηματοδότησης 40.000,00 € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση Δήμου Γρεβενών (Α΄φάση)».
8. Αποδοχή χρηματοδότησης 5.000,00 € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΕ Δήμου Γρεβενών».
9. Αποδοχή χρηματοδότησης 25.000,00 € για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης Δήμου Γρεβενών.»
10. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00 € για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών».
11. Αποδοχή χρηματοδότησης 5.000,00 € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Έργα συντήρησης Χ.Κ. Βασιλίτσας».
12. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου οικον. Έτους 2008, ως προς τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες για αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών (προμήθειες, συντηρήσεις, αμοιβές κ.λ.π.).
13. Αναμόρφωση του προϋπολοισμού του Δήμου οικ. Έτους 2008, για εγγραφή της αύξησης κατά 12,30 %, της τακτικής επιχ/σης του Δήμου μας από του ΚΑΠ για το έτος 2008.
14. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Τάκα Ευανθίας για κάλυψη εξόδων σεμιναρίου εισαγωγικής εκπαίδευσης.
15. Έκπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε δημοπρασία.
16. Τροποποίηση της Σχολικής Επιτροπής του ΤΕΕ-ΙΕΚ-ΣΕΚ-ΕΠΑΣ σε ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ.
17. Έγκριση η μη εκμίσθωσης καταστημάτων δημοτικής αγοράς.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Οδυσσέας Γ. Βλάχος

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά