Ο Δήμαρχος Γρεβενών στο Στρασβούργο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος Γρεβενών στο Στρασβούργο:
Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης
Στο Στρασβούργο θα βρεθεί ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος για τις «Ευρωπαϊκές    Ημέρες    Ανάπτυξης», 15-17 Νοεμβρίου 2008.
Ο κ. Νούτσος θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ στη σημαντική αυτή εκδήλωση.
Οι    Ευρωπαϊκές    Ημέρες    Ανάπτυξης,    αποτελούν    ένα    γεγονός    που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Είναι η Τρίτη εκδήλωση και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός δεδομένου ότι συγκεντρώνει περίπου   3000   συμμετέχοντες   από  διαφορετικούς   φορείς        δημόσιες διοικήσεις,   κοινοβούλια,   τοπικές αρχές,   κοινωνία   των πολιτών,   διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς κύκλους, υπηρεσίες ανάπτυξης, ιδιωτικό τομέα και   μέσα   μαζικής   ενημέρωσης.   Αποτελούν   ένα   ανοικτό   φόρουμ   που συγκεντρώνει όλα τα μέλη του τομέα της ανάπτυξης και συνιστούν μία ευκαιρία ανταλλαγών, συναντήσεων και καινοτόμων συνεργασιών.
Η   φετινή εκδήλωση έχει   ως κεντρικό θέμα   «Τοπική Αυτοδιοίκηση   και Ανάπτυξη» και για το λόγο αυτό συμμετέχει ενεργά και το ευρωπαϊκό Όργανο Δήμων και   Περιφερειών (CEMR), το οποίο υπέβαλλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη»
Στα πλαίσια   των τριήμερων εκδηλώσεων θα   παρουσιαστεί   και   η   νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών όπου θα τονιστεί η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεντρικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στα πλαίσια του CEMR,   και των εθνικών ενώσεων  που   συμμετέχουν, αναλαμβάνονται πολυάριθμες διεθνείς πρωτοβουλίες   για την αναπτυξιακή ενίσχυση.
Η   συμμετοχή   τους   στη   διεθνή   συνεργασία   είναι   όλο   και περισσότερο σημαντική.
Εντούτοις, μέχρι την έναρξη του εν λόγω θεματικού προγράμματος,   η   ΕΕ δεν είχε αναγνωρίσει αυτόν     τους το   ρόλο   και δυνατότητα.   Λίγες   τοπικές   αρχές   μέχρι   σήμερα,   είχαν   την      εμπειρία χρηματοδοτημένων αναπτυξιακών έργων από την ΕΕ .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 600 000 €, από τα
οποία το 75% παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 25% από τους εταίρους (150 000 € για 2 χρόνια)
Οι εθνικές ενώσεις - εταίροι του προγράμματος θα συνεισφέρουν περίπου 6000 ευρώ.
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην :
α) διάχυση πληροφοριών στις τοπικές αρχές και τις εθνικές ενώσεις τους στην Ευρώπη για όλα τα βασικά θέματα σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία,
β) οργάνωση συναντήσεων για την ανταλλαγή εμπειριών και την κατάρτιση
των εμπειρογνωμόνων και των εκλεγμένων αντιπροσώπων των τοπικών
αρχών.
γ) συντονισμό των θέσεων των τοπικών αρχών και παρουσίαση στην
Επιτροπή μιας ευρείας πλατφόρμας διαβουλεύσεων που αντιπροσωπεύει τις τοπικές αρχές.
δ) παροχή εργαλείων για διάλογο και ανταλλαγές με τους μη κρατικούς
φορείς, συμπεριλαμβανομένης της CONCORD σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης θα παρουσιαστούν
διάφοροι θεματικοί κύκλοι με επίκεντρο την Τοπική Διακυβέρνηση και την
Ανάπτυξη,    και   επιμέρους   θέματα    την   στήριξη    και    την   υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, την υποστήριξη του δικτύου τοπικών και διεθνών φορέων   που   παρεμβαίνουν   στα   διάφορα   αναπτυξιακά   επίπεδα,   την συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την διεύρυνση της ανάπτυξης και τον πολλαπλασιασμό των εμπλεκόμενων φορέων.

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά