ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα
«Γεώσφαιρα»
Ημερίδα διοργάνωσε ο Δήμος Γρεβενών στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 με το επίκαιρο θέμα «Δημοτική πρωτοβουλία απασχόλησης Γρεβενών-απασχόληση και προοπτικές ανάπτυξης».
Έγιναν εισηγήσεις από ομιλητές ειδικούς σε θέματα Επιχειρηματικότητας και ακολούθησε γόνιμος διάλογος.
Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Νούτσος αναφέρθηκε λεπτομερειακά στις ήδη εφαρμοσμένες δράσεις του Δήμου Γρεβενών.
Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του στο πρωτοποριακό αναπτυξιακό σχέδιο της ΓΕΩΣΦΑΙΡΑΣ, στο οποίο ο Δήμος Γρεβενών είναι εταίρος και αφορά τη δημιουργία ενός πιλοτικού Πάρκου Εκπαίδευσης και Έρευνας για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5.000.000 ευρώ.
Η "Γεωσφαίρα" θα είναι συνδεδεμένη με ερευνητικά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού τα οποία μελετούν την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη σχέση της με τις κλιματικές και πλανητικές αλλαγές, όπως εργαστήρια στην Ακαδημία Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο του Oslo.
Στις εκπαιδευτικές δράσεις του Πάρκου περιλαμβάνεται και περιβαλλοντικός Μουσειακός χώρος.
Τα οφέλη του μοναδικού στην περιοχή των Βαλκανίων προγράμματος για τον τόπο μας θα είναι πολλαπλά και για τις θέσεις εργασίας, αλλά και για την επιστημονική έρευνα, την ενίσχυση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού τουρισμού.
Ακολουθούν αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Δημάρχου:
Ο Δήμος Γρεβενών διοργανώνει σήμερα ημερίδα με θέμα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Απαιτητική και κυρίως επίκαιρη η θεματολογία, αφού άπτεται του πλέον σημαντικού σήμερα προβλήματος στη χώρα μας και ιδιαίτερα στα Γρεβενά, που δεν είναι άλλο, από την ενίσχυση της απασχόλησης και την πάταξη της ανεργίας.
Ο Δήμος Γρεβενών, συμμετέχει δυναμικά στο παιχνίδι της ανάπτυξης και κυρίως σε εκείνο το επίπεδο, που στοχεύει στην άμβλυνση της περιφερειακής ανισότητας και στην ανάδειξη περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης για τους συνδημότες μας.
Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία.
Το τι απτά και πραγματικά έχει γίνει:
Στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης, που είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, με τίτλο «Δημοτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Γρεβενών» και συγκεκριμένα στον Άξονα 1 «Διεύρυνση Ευκαιριών Απασχόλησης – Μείωση της Ανεργίας» και στο Μέτρο 1.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» που χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 25% από Εθνικούς Πόρους, ο Δήμος Γρεβενών έχει υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις:
ΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
Αναλυτικότερα:
1. Συμβουλευτική (170 άνεργοι): Οι δράσεις συμβουλευτικής που είχαν προβλεφθεί να γίνουν περιλάμβαναν τόσο ατομικές όσο και ομαδικές συνεδρίες από επιστημονικό προσωπικό στους ακόλουθους τομείς:
oΣυμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
oΑνάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
oΕπαγγελματικό προσανατολισμό
oΚαλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφιστάμενων επαγγελματικών δεξιοτήτων
oΠληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
oΕισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον
oΤεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούμενο εργασιακό ήθος, η σύνταξη βιογραφικού, η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά.
oΠαρακολούθηση των επωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας κ.α.
  1. Κατάρτιση (70 άνεργοι):
Κατάρτιση ανέργων στην κατασκευή παραδοσιακών προϊόντων από ξύλο - 18 άνεργοι,
Κατάρτιση ανέργων σε τομείς έργων ανάπλασης, ανακαίνισης χώρων – 12 άνεργοι,
Κατάρτιση ανέργων γυναικών στην παραγωγή και εμπορία τοπικών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής – 17 άνεργοι,
Κατάρτιση ανέργων σε τομείς πρασίνου και περιβαλλοντικών θεμάτων – 11 άνεργοι,
Κατάρτιση ανέργων σε τομείς προβολής, προώθησης τοπικών προϊόντων, οικοτουρισμού και περιβαλλοντικών θεμάτων – 12 άνεργοι
3. Επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) (60 άνεργοι) σε αντικείμενα σχετικά με τις πράξεις του επιχειρησιακού σχεδίου στην περιοχή παρέμβασης.
Κύριος στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης «Δημοτική Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης Γρεβενών» ήταν η αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας και κυρίως αυτού που σχετίζεται με τους νέους/ες και τις γυναίκες στην περιοχή παρέμβασης.
Το πρόγραμμα απευθυνόταν ανέργους νέους/ες καθώς και γυναίκες κατοίκων του Νομού Γρεβενών, πλην των κατοίκων των Δήμων Δεσκάτης, Χασίων, Βεντζίων και Θεοδώρου Ζιάκα.
Κυρίες και κύριοι,
Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, τοποθετώντας στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων μας δράσεις και ενέργειες που προάγουν το κοινό καλό, είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε μπροστά. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του τόπου μας και η διασπορά των ωφελειών που θα επιφέρει, σε όλους ανεξαίρετα τους συμπολίτες μας.
Στην κατεύθυνση αυτή ζητούμε τη στήριξη όλων.
Ζητούμε κυρίως την ενεργοποίηση των απλών πολιτών, των καθημερινών ανθρώπων.
Σ’ αυτούς αποβλέπουν οι προσπάθειες μας και αυτούς θεωρούμε συμμέτοχους των οραμάτων και των έργων μας.
Σας ευχαριστώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Κάντε κλικ στις εικόνες για μεγέθυνσηΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 2007-2010 - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΝΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2007-2010
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά