ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της κάθετης οδού της 13ης Οκτωβρίου, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


Attachments:
Download this file (201-2022 Ω5ΩΨΩ9Γ-ΒΘ3.pdf)201-2022 Ω5ΩΨΩ9Γ-ΒΘ3.pdf[ ]126 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θωμά Λαδά, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αριθμ.16/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)


Attachments:
Download this file (214-2022 Ψ8ΕΖΩ9Γ-ΡΛΚ.pdf)214-2022 Ψ8ΕΖΩ9Γ-ΡΛΚ.pdf[ ]148 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής


Attachments:
Download this file (Ω256Ω9Γ-ΠΥΡ.pdf)Ω256Ω9Γ-ΠΥΡ.pdf[ ]417 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε με την 18/2021 απόφαση


Attachments:
Download this file (620ΛΩ9Γ-ΤΕΘ.pdf)620ΛΩ9Γ-ΤΕΘ.pdf[ ]232 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ.16/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2021 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”, ως προς το άρθρο 13


Attachments:
Download this file (052-2021 6ΝΝ6Ω9Γ-ΤΔΦ.pdf)052-2021 6ΝΝ6Ω9Γ-ΤΔΦ.pdf[ ]238 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 4

Έναρξη
Προηγούμενο
1Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά