ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κανονισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων,

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/24.07.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

 

Αριθμός Απόφασης: 260/2017

 

Θέμα: Έγκριση του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Attachments:
Download this file (260-2017 71Ο1Ω9Γ-54Η.pdf)260-2017 71Ο1Ω9Γ-54Η.pdf[ ]344 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σελίδα 6 από 6

6
Επόμενο
Τέλος


Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά